Hjælp til at anskaffe gaskøretøjer


nyhed
25. september 2015

Mange kommuner overvejer at gå over til at bruge gaskøretøjer, fx til busdrift, renovation og hjemmepleje. DGC har udgivet en overskuelig brochure, som skal hjælpe beslutningstagerne ved at give et overblik over muligheder og aspekter ved anskaffelse af køretøjer med naturgas/biogas som brændstof.

Hvorfor vælge naturgas/biogas?
Brochuren indleder med en række argumenter for at gå over til naturgasdrevne køretøjer:

  • Gas er det billigste CO2-neutrale brændstof, hvad enten det er biogas eller naturgas med biogascertifikater.
  • Gas giver mindre støj.
  • Gaskøretøjer er en fuldt modnet teknologi – i modsætning til alle andre teknologier til alternative drivmidler.
  • Alternativet eldrevne tunge køretøjer koster væsentligt mere og er ikke helt teknisk modne. Hertil kommer usikkerhed om batterilevetid.
  • Kørsel på gas er støtte til den lokale biogasproduktion.
Det handler brochuren også om
Brochuren giver et indblik i aspekter som miljøfordele, sikkerhed, gastankstationer og gaskøretøjer. Som hjælp til at få viden om de økonomiske forhold indeholder brochuren en sammenligning mellem omkostningerne ved diesel og gas på hhv. en bus og en lastbil. Et praktisk eksempel fra Københavns Kommune beskriver deres gode erfaringer med at indføre gasdrevne skraldebiler.

Foruden kommuner henvender brochuren sig til større virksomheder, fx bryggerier, vareudbringning, trafikselskaber, taxaselskaber og lufthavne. Brochuren er udviklet og udgivet af DGC og finansieret af DONG Energy, HMN Naturgas, HOFOR og NGF Nature Energy.

Hent brochuren "En guide om GAS til transport"

Mere om gastankstationer og gaskøretøjer på www.gasbiler.info