C02-opløsning i havvand


publikation

Rapport, oktober 1994
Asger N. Myken, Niels Bjarne Rasmussen, DGC

ELKRAFT og Dansk Gasteknisk Center (DGC) har tidligere indledt et samarbejde for at belyse de tekniske og fysiske muligheder for rensning af CO2 fra kraftværksrøg ved at opløse kuldioxiden i vand. CO2 har en høj opløselighed i vand, og ved passage gennem vand afgives en del af kuldioxiden fra røgen til vandet. Vandet kunne derefter ledes ud  i havet, hvor forureningen ville være ca. 50 gange mindre, end når kuldioxiden udledes i atmosfæren.

Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
R9408

Publikationsår
1994

Download publikationen