El/Gas-Teknologihus. Energi og miljø


publikation

Rapport, november 1994
Jan K. Jensen, DGC

Danmark er som industrisamfund karakteriseret ved et stort energiforbrug pr. indbygger. I løbet af de sidste 15 år har vi erkendt,  at der både er økonomiske og miljømæssige fordele ved at begrænse forbruget. Metoderne hertil har fortrinsvis været: Energibesparelser, omlægning af energiforbruget samt genanvendelse af affald. Midlerne har været: Uddannelse og oplysning samt en række økonomiske foranstaltninger i form af afgifter på energi, emissioner, vand mv. I denne rapport fokuseres på boligens energiforbrug og de miljømæssige konsekvenser heraf. Endvidere behandles tillige emnerne brugerøkonomi og vandforbruget.

Emne(r)
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø

Publikationsnummer
R9411

Publikationsår
1994

Download publikationen