El/Gas-Teknologihus. Varme- og ventilationsanlæg


publikation

Rapport, november 1994
Bjarne Spiegelhauer

Det var fra starten en forudsætning, at husenes opvarmning skulle være naturgasbaseret med et "traditionelt" vandbårent system.  Der blev dog også installeret el-varme, således at der forsøgsvis kunne omstilles til elektricitet i de perioder, hvor dette var billigst for beboerne.

Da husenes "systemer" både skulle repræsentere "dagens varmesystem" og "morgendagens varmesystem" baseret på kendt  teknologi, blev der installeret et varmeanlæg beregnet for en kondenserende kedel i begge huse samt yderligere et mekanisk balanceret ventilationsanlæg i et af husene. Anvendelsen af et mekanisk balanceret varmeanlæg skal ses i lyset af, at indeklimaet i  de kommende år skønnes at få en øget opmærksomhed.

Emne(r)
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø

Publikationsnummer
R9412

Publikationsår
1994

Download publikationen