Gasrensning ved trykvandsvask


publikation

Rapport, juni 1994
Jan de Wit

Biogasanlægget er beliggende i udkanten af Vegger by. Anlægget modtager gylle fra omkringliggende gårde. Herudover anvendes også industriaffald ved biogasproduktionen. I en enkelt af anlæggets 4 reaktortanke forgasses organisk husholdningsaffald. Den producerede biogas anvendes til el-produktion på 2 gasmotor/-generatorsæt. Kølevand fra motorerne samt fra udstøds- og reservekedler anvendes til fjernvarmeforsyning af Vegger by.

Emne(r)
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet

Publikationsnummer
R9406

Publikationsår
1994

Download publikationen