Kendte teknikker til opgradering af biogas


publikation

Rapport, juni 1994
Asger N. Myken

Denne delrapport beskriver eksisterende teknikker til opgradering af biogas til en kvalitet svarende til naturgassens. Ved biogas forstås såvel gas fra biogasanlæg baseret på gylle, affald osv. som lossepladsgas og slamgas fra spildevandsanlæg. Kun en beskeden andel af den udnyttelige gas fra lossepladser og spildevandsanlæg indvindes i Danmark, men mange udenlandske opgraderingsanlæg er baseret på sådanne gasser, bl.a. som følge af emissionsgrænser for disse anlæg.

Emne(r)
Biogas
Gasanalyse

Publikationsnummer
R9405

Publikationsår
1994

Download publikationen