Krav til gaskvalitet


publikation

Rapport, juni 1994
Jan K. Jensen, DGC

Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) har fastsat krav vedrørende gaskvalitet for gasleverancer til de danske forbrugere. Disse krav skal sikre, at godkendte gasapparater og gasinstallationer samt gasdistributionssystemet i øvrigt fungerer sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende.

Der stilles således specifikke krav vedrørende gassens wobbetal (forhold mellem brændværdi og massefylde), massefylde, vand- og kulbrintedugpunkt, støv, svovlbrinte- og totalt svovlindhold. De danske krav til gaskvalitet ligger på linie med kravene i de fleste øvrige europæiske lande.

Emne(r)
Gaskvalitet

Publikationsnummer
R9404

Publikationsår
1994

Download publikationen