Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum


publikation

Rapport, marts 1994
Jan de Wit, DGC

Ved etablering af decentral kraftvarmeproduktion er varmeakkumuleringsfacilitet oftest en nødvendighed for optimal driftsplanlægning.

NESA A/S har pr. januar 1994 etableret ialt ca. 40 gasmotorbaserede anlæg i forbindelse med blokvarmecentraler og mindre fjemvarmesystemer. Ved en række af disse anlæg har en lodretstående varmeakkumuleringstank været arkitektonisk uacceptabel, og man har derfor anvendt vandretliggende, nedgravede ditto. I bestræbelserne på at gøre sidstnævnte tanke så effektive og velfungerende som muligt, er et af disse anlæg (Åbrinken, Virum) blevet udrustet med et nyudviklet indløbs-/udløbssystem (diffusorer).

Emne(r)
Installationer
Kraftvarme

Publikationsnummer
R9402

Publikationsår
1994

Download publikationen