Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger


publikation

Rapport, marts 1995
Bent Nielsen (NGF)

Udvalgsarbejdet blev startet på baggrund af utilstrækkelig levering til en fjernvarmecentral i Odense. Naturgas Fyn har i rapporten "Kontrolrnåling Vollsmose - Enggade" dateret 26. januar 1993 (kilde 2) beskrevet hændelsesforløbet og udførte kontrolmålinger.

Emne(r)


Publikationsnummer
R9505

Publikationsår
1995

Download publikationen