Dual-fuel option på danske naturgasfyrede gasturbineanlæg


publikation

Rapport, august 1995
Jan de Wit

De fleste gasturbiner der er relevante i relation til decentral kraftvarmeproduktion kan fås med dual-fuel option. De fleste kan udføre skift mellem brændsler under drift. De fleste gasturbineleverandører anbefaler at anvende gasolie fremfor fuel olie.

Emne(r)
Forbrænding
Kraftvarme
Turbiner

Publikationsnummer
R9509

Publikationsår
1995

Download publikationen