Effektivitet, miljøforhold og omkostninger ved biogasdrift af elproducerende gasmotoranlæg


publikation

Rapport, december 1995
Ole Christensen (DTU), Malene Nielsen og Jan de Wit (DGC)

Denne rapport er udarbejdet i perioden november 1994 til december 1995. Undersøgelsen har vist, at gasmotorinstallationerne på biogasfællesanlæggene i meget vidt omfang er identisk med naturgasfyrede motorinstallationer til kraftvarmeproduktion. Nogle få motorkomponenter kan være udført i mere korrosionsfaste materiale af hensyn til H2S-koncentrationen i gassen.

Emne(r)
Biogas
Energieffektivitet
Motorer

Publikationsnummer
R9512

Publikationsår
1995

Download publikationen