Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger


publikation

Rapport, september 1995
Allan Laursen

Spørgsmålet er, om man ud fra de periodisk registrerede energiforbrug mv. på ejendommen kan godtgøre, om projektet energi- og totaløkonomisk var fornuftigt.

Derudover er opgaven at afklare, i hvilke lignende projektsituationer det kunne være fornuftigt at vælge den samme løsning.

Vi har også sammenlignet designet med de kondenserende kaskadekoblede kedler med en optimeringsløsning på de to oprindelige kedler, for at afklare om det egentligt ville have været mere fordelagtigt med en sådan videre udbygning.

Emne(r)
Alarmer
Energieffektivitet
Installationer
Kedler

Publikationsnummer
R9515

Publikationsår
1995

Download publikationen