Kondensat fra røggas


publikation

DGC faktablad, juni 1995

Ved forbrænding af brintholdige brændsler dannes vand, som findes i røggassen i form af vanddamp. køles røggassen under vanddampdugpunktet, kondenserer vanddampen til vand samtidig med, at der frigøres varme. Røggas fra naturforbrænding indeholder ca. 20% vanddamp, og der kan derfor vindes betydelige energimængder ved kondenserende drift.

Emne(r)
Installationer
Kedler
Service

Publikationsnummer
F01

Publikationsår
1995

Download publikationen