Naturgasbaseret industriel kraftvarme


publikation

Teknisk note nr. 5, juli 1995
Allan Laursen

Intentionerne om at påvirke til etablering af gasbaseret industriel kraftvarme er fra samfundets side at opnå et reduceret udslip af co2 til atmosfæren, idet man anvender mindre brændsel. På landsplan betyder kraftvarmeudbygningen også en mere dæmpet udbygningstakt af vore store kraftværker (primærværkerne). Baggrunden for, at man ikke ønsker disse udbygget, er, at der ikke kan afsættes mere varme i de tilsluttede fjernvarmenet og brændslet derfor udnyttes dårligere.

Emne(r)
Industri
Installationer
Kraftvarme

Publikationsnummer
T9505

Publikationsår
1995

Download publikationen