Naturgasfyret IR-booster


publikation

Rapport, oktober 1995
Ole H. Madsen, Asger N. Myken

Anvendelse af naturgas i industrien er efterhånden udbredt til traditionelle opvarmningsformål En introduktion af nye specialiserede naturgasteknologier, hvor gassen bruges direkte i produktion, vil kunne give disse virksomheder nye muligheder, herunder kapacitetsforøgelse samt procesforbedring på eksisterende anlæg.

Emne(r)
Brændere
Energieffektivitet
Industri

Publikationsnummer
R9514

Publikationsår
1995

Download publikationen