Pulsationsfænomener og akustiske impedansforhold i større gasfyrede kedelanlæg


publikation

Rapport, januar 1995
Niels Bjarne Rasmussen, DGC

Formålet med dette delprojekt er at udvikle en metode til beskrivelse af de ovenfor nævnte pul sationsfænomener. Herunder skal der søges fundet en metode til at forudsige pulsationerne for en given kombination af brænder og. kedelsystem, således at der kan tages forholdsregler til at undgå problemet.
Projektet omfatter dels laboratorieforsøg og dels teoretiske analysemetoder.

Bilag kan findes her

Emne(r)
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
R9503

Publikationsår
1995

Download publikationen