Selvantændelsestemperatur for naturgas


publikation

Rapport, juni 1995
Asger N. Myken

Formålet er at fastlægge værdier for selvantændelsestemperaturen (Auto Ignition Temperature, AlT) for dansk naturgas. Endvidere ønskes en beskrivelse af parametre med indflydelse på AlT samt vejledende værdier til sikkerhedsvurderinger.

Emne(r)
Forbrænding

Publikationsnummer
R9508

Publikationsår
1995

Download publikationen