Understøkiometrisk forbrænding


publikation

Rapport, oktober 1995
Asger N. Myken

Af forskellige årsager kan gasbrændere komme til at køre med luftunderskud, dvs. med en understøkiometrisk gas/luft-blanding. Ved understøkiometrisk forbrænding indeholder røggassen på grund af ilt-underskuddet store mængder CO (kulilte). I praksis starter CO-udviklingen allerede ved et svagt luftoverskud.

CO er giftigt ved indånding, og understøkiometrisk forbrænding udgør derfor en sundhedsrisiko, fx i forbindelse med indtrængning af røggasser i boliger. Ofte opdages problemer med dårlige forbrændingsforhold, inden det kommer så vidt. Dette kan fx ske ved, at der pludseligt sker en uforklarlig stigning i en kundes gasforbrug.

Emne(r)


Publikationsnummer
R9511

Publikationsår
1995

Download publikationen