Incinerering med naturgas


publikation

Rapport, december 1996
Lis Jacobsen, Paw Andersen

Formålet med denne rapport er at kortlægge de tekniske og økonomiske forhold ved anvendelse af naturgas til incinerering. Herunder at sammenligne konkurrerende teknikker. I rapporten behandles rensning for flygtige organiske forbindelser (VOC), dioxin og lugt. Hovedvægten i rapporten er lagt på fjernelse afVOC og i anden række fjernelse af lugt og dioxin.

Emne(r)
Forbrænding

Publikationsnummer
R9625

Publikationsår
1996

Download publikationen