NOx Reduction by means of Gas Injection and Reburning


publikation

Rapport, april 1996
Jan Flensted Poulsen

Udledning af NOx fra affaldsforbrænding er relativ moderat sammenlignet med udledninger fra andre fastbrændselanlæg. I forbindelse med bygningen af Knudmoseværket i Herning har der været udført flere forsøg med NOx-reducerende teknikker. Det drejede sig om forsinket tilsætning af sekundærluft (Staged Combustion), recirkulation af røggas og injektion af naturgas i ovnen eller kedlen.

Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
R9610

Publikationsår
1996

Download publikationen