Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg


publikation

Rapport, september 1997
Brain Schmidt

Vandvarmelagre etableres i dag i forbindelse med kraftvarmeproduktion for at give driftsfleksibilitet Varmeproduktionen er knyttet til elproduktionen, som oftest styres efter elselskabernes tarifperioder. Eltarifperioderne er oftest inddelt i spids- høj- og lavlast. Grundet dette, lægges elproduktionen og hermed varmeproduktionen fortrinsvis i spids- og højlastperioderne. Disse perioder stemmer ikke fuldt overens med varmebehovet, hvorfor det er nødvendigt at lagre en del af varmeproduktionen for senere brug.
 
Emne(r)
Installationer
Kraftvarme

Publikationsnummer
R9709

Publikationsår
1997

Download publikationen