Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv.


publikation

Rapport, juni 1998
Paw Andersen, Lis Jacobsen

Med baggrund i at der ved anvendelse af naturgasfyret strålevarme til halopvarmning mv. kan opnås betydelige energibesparelser i forhold til andre konventionelle opvarmningsformer, er formålet med denne rapport, at beskrive de tekniske og energimæssige forhold ved anvendelse af naturgasfyret strålevarme til halopvarmning mv.

Emne(r)
Industri

Publikationsnummer
R9808

Publikationsår
1998

Download publikationen