CFD forbrændingsmodel for naturgas


publikation

Rapport, august 1998
Niels Bjarne Rasmussen, DGC

Anvendelsen af CFD (Computational Fluid Dynamics) ved strømningstekniske beregninger bunder i ønsket om detaljeret at kunne beskrive strømningsbilledet for et aktuelt fysisk system. CFD anvendes, når globale oplysninger om indløbs- og udløbsforhold ikke er tilstrækkelige til at beskrive det pågældende system. Med CFD beregnes forholdene i systemet i et stort antal punkter eller celler
( 104- 106 ). CFD svarer til Finite-Element styrkeberegninger for faststofmekanik, blot er de ligninger, der skalløses med CFD, mere omfattende.

Emne(r)
Forbrænding

Publikationsnummer
R9820

Publikationsår
1998

Download publikationen