Lugtgener fra stationære gasmotorer


publikation

Rapport, august 1988
Jan K. Jensen, DGC

Kortlægningen har vist, at der optræder lugtemission for alle naturgasfyrede gasmotorer. Basisniveauet er 2000-5000 LE/m3 røggas, men op til  30.000 LE/m3 røggas er målt. 

Lugtemissioner over 15.000 LE/m3 røggas er kun målt på forkammermotorer. Mange forkammermotorer har dog lugtemissioner svarende til  åbenkammermotoreme.

Til sammenligning er lugtemissionen fra naturgasfyrede gasturbiner og større kedelanlæg henholdvis ca. 500 LE/m3 og 1000 LE/m3

Emne(r)
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9816

Publikationsår
1998

Download publikationen