Sammenligning af tørreteknologier


publikation

Rapport, februar 1999
Asger N. Myken, Michael Andersen

Energiforbruget i tørreprocesser udgør ca. 17% af industriens samlede energiforbrug (1995). Tidligere undersøgelser har peget på, at tørring med overhedet damp vurderes at have et stort potentiale og anvendelsen heraf forventes at vokse i fremtiden. Tørring i overhedet damp er bl.a. interessant, fordi energiforbruget er lavt. Andre undersøgelser har dokumenteret, at der kan opnås væsentlige energibesparelser med direkte gasfyret tørring og gasfyret IR-tørring (infrarød stråling).

Emne(r)
Energieffektivitet
Industri
Installationer

Publikationsnummer
R9901

Publikationsår
1999

Download publikationen