Tilbageføring af krumtaphusudluftning på Caterpillar 3500


publikation

Rapport, maj 1999
Lis jacobsen

Emission af krumtaphusudluftning kan være en kilde tillugtgener fra gasmotoranlæg. Krumtaphusudluftning føres normalt ubehandlet ud i omgivelserne ved feks. et ånderør i taghøjde på motorhuset Ved tilbageføring af krumtaphusluften til forbrændingsluftsystemet vil krumtaphusluften ikke længere emitteres til omgivelserne, men indgå i forbrændingsluften og føres ud med røggassen. 

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9904

Publikationsår
1999

Download publikationen