Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet


publikation

Rapport, juni 1999
Malene Nielsen, Jan de Wit, DGC

I forbindeise med introduktion af naturgas fra Syd-Arne feltet har indstillings- og driftsmæssige ændringer af gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg været drøftet.

Analyserne i denne rapport er udført med sigte på at afdække, hvilken indflydelse evt. indstillings- og driftsmæssige ændringer afledt af gaskvalitets-ændring har på totalvirkningsgrad samt driftsøkonomi for et gasmotorbaseret KV-anlæg.

Emne(r)
Energieffektivitet
Gaskvalitet

Publikationsnummer
R9917

Publikationsår
1999

Download publikationen