Coriolis-måler som afregningsmåler


publikation

Rapport, april 2000
Lars Jacobsen, DGC

For de danske gasselskabers Fagudvalg for gasmålere har Dansk Gasteknisk Center forestået en sammenligning af to målesystemer for afregningsmåling af naturgas til kraftvarmeværket på Danmarks Tekniske Universitet, Lundtofte.

Sammenligningen er sket mellem et traditionelt målesystem med en Aerzener rotationsmåler tilsluttet et Dancontrol DC-4400 konverteringsudstyr for tryk- og temperaturkompensering og en Micro Motion Coriolis-måler. For at muliggøre en sammenligning er målesystemerne suppleret med en Solartron densitets-tranducer for in-situ bestemmelse af gassens densitet i rotationsmåleren.

Emne(r)
Målere

Publikationsnummer
R0005

Publikationsår
2000

Download publikationen