Erfaringer fra naturgasdrevne køretøjer relateret til Brintprogrammet


publikation

Rapport, juni 2000
Dorthe Jense, Henrik Iskov, DGC

Projektet omfatter indsamling af erfaringer med naturgasanvendelse i transportsektoren - primært i de nordiske lande.

Teknisk set er naturgasanvendelse i køretøjer nu fuldt udviklet. En lang række bilfrabrikanter tilbyder naturgasudgaver af deres normale køretøjsmodeller.

Emne(r)
Brint
Gas i transportsektoren

Publikationsnummer
R0012

Publikationsår
2000

Download publikationen