Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør


publikation

Notat, marts 2000
Dorthe Jensen, Paw Andersen

Beregninger ref. 1 viser, at der kan opnås energibesparelser ved anvendelse af strålevarme til halopvarmning på op til 36% ved direkte sammenligning med opvarmning vha. kaloriferer (konvektion). De anvendte forudsætninger for beregningerne er konservative, hvilket i nogle tilfælde gør strålevarme endnu mere fordelagtig. I praksis er der set energibesparelser fra 5-50%.

Emne(r)
Energieffektivitet
Industri
Installationer

Publikationsnummer
N0007

Publikationsår
2000

Download publikationen