Tørring og procesopvarmning med IR-brændere


publikation

Notat, marts 2000
Asger N. Myken

Der findes talrige eksempler på, at der kan opnås væsentlige energibesparel-ser ved anvendelse af gasfyrede IR-brændere (infrarød stråling) til en række processer. Det gælder fx tørring og procesopvarmning, og typiske energibe-sparelser ligger i intervallet 5-30%. Desuden kan CO2 emissionen og det primære energiforbrug reduceres ved konvertering fra el-opvarmede til gas-fyrede IR-paneler.

Emne(r)
Brændere
Industri
Installationer

Publikationsnummer
N0004

Publikationsår
2000

Download publikationen