Anbefalinger for installation, drift og vedligehold af gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg>120 kW


publikation

Rapport, november 2001
Henrik Iskov, Jan de Wit, DGC

Rapporten beskriver hensigtmæssig opbygning, drift og kontrol af gasmotoranlæg.

Omstående anvisninger erstatter naturligvis ikke indretning efter gældende bestemmelser, men udgør et supplement.  Anvisningerne er baseret på indsamlede erfaringer og vil efter farfatternes mening føre til forøget sikkerhed og beskyttelse af anlægget.

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0106

Publikationsår
2001

Download publikationen