Måling af kedlers kulbrineemission


publikation

Rapport, april 2001
Leo van Gruijthuijsen, DGC

på grund af metans kraftige drivhuseffekt (ca. 21 gange større end CO2) er der i de senere år kommet fokus på kulbrinteemissioner fra naturgasforbrænding. Disse emissioner optræder typisk ved instationære forbrændingsprocesser, deriblandt ved start/stop af kedler.

Emne(r)
Kedler
Målere

Publikationsnummer
R0101

Publikationsår
2001

Download publikationen