Selvantændelse af naturgas


publikation

Rapport, juli 2001
Per G. Kristensen, DGC

DGC har gennemført et detaljeret studie af mulighederne for forudsigelse af selvantændelsestemperaturer og selvantændelssesforsinkelser. Der er foretaget en modelopbygning til forudsigelse af disse parametre for gasluftblandinger.

Det er med god nøjagtighed muligt at beregne selvantændelsesforløbet for naturgas og enkeltkomponenter. Resultaterne viser, at det er muligt at forudsige selvantændelsestemperaturen for naturgasluftblandinger. Der findes kun meget få testdata i litteraturen for egentlige naturgasser, men disse beskrives med et godt resultat.

Emne(r)
Forbrænding
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0103

Publikationsår
2001

Download publikationen