Energimærkning af små gaskedler


publikation

Rapport, januar 2002
Karsten V. Frederiksen, DGC

Status for opbakning til en dansk ordning.

I udlandet er der etableret frivillige mærkningsordninger for små gaskedler (fx Gaskeur i Holland og Blaue Engel i Tyskland). Herhjemme er der i oliebranchen igangsat tilsvarende aktiviteter, der skal resultere i mærkning og bedømmelse af små oliekedler.

Om energimærkning og bedømmelse af små gaskedler i Danmark kan blive en succes, afhænger i høj grad af den opbakning, der kan etableres hos gasbranchens aktører. Det er således vigtigt indledningsvis at klarlægge, hvor mange der vil støtte op om dette.  

I nærværende rapport redegøres der således for, hvordan en sådan ordning kan etableres for gaskedler, og med baggrund i dette er det afklaret, hvor de forskellige aktører i gasbranchen står i forhold til etablering af en frivillig ordning.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning

Publikationsnummer
R0201

Publikationsår
2002

Download publikationen