Gødskning med kuldioxid i gartnerier


publikation

DGC faktablad, september 2002

Dette faktablad er gasselskabernes vejledning til gartnerier, hvor der tilføres kuldioxid (CO2) til væksthuse. Faktabladet indeholder en række vejledende specifikationer til de enkelte anlæg og en metode til indregulering. Der betragtet kun anlæg som benytter naturgas.

Emne(r)
Industri
Miljø

Publikationsnummer
F02

Publikationsår
2002

Download publikationen