Lambda-unit for karbureret gas/luftblanding


publikation

Rapport, maj 2002
Marius Kildsig, Lars Jacobsen, Jan de Wit, DGC

I denne rapport beskrives analyser og forsøgsarbejde med sigte på opbygning af prisbillig, hurtigt reagerende sensor for registrering af evt. ændring i gas/luftforhold for karburerede gas/luftblandinger.

Sensorens måleprincip har været baseret på, at flammetemperaturen i en gas/luftblanding ændrer sig med lufttallet; en ændring, der i temperatur overstiger, hvad eksempelvis ændring i gaskvalitet for naturgas frembyder.

Praktisk udførelse og tests viser dog problemer med flammestabilitet ved høje lufttal, samt at varmekapaciteten af sensoren dæmper signalet i en grad, der mindsker anvendelsespotentialet.

Emne(r)
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme

Publikationsnummer
R0203

Publikationsår
2002

Download publikationen