Luftvejledningens konsekvenser for kraftvarmeværkerne


publikation

Artikel i Kraftvarme Nyt nr. 26, 2002
Per G. Kristensen (DGC), Erik Thomsen (Miljøstyrelsen)

Dansk Gasteknisk Center a/s har fra flere aktører inden for kraftvarmeværksbranchen (værker, rådgivere og foreninger) fået spørgsmål om, hvorledes den nye vejledning på en række specifikke områder skal fortolkes. Miljøstyrelsen og Dansk Gasteknisk Center a/s har i fællesskab søgt at samle og afklare de vigtigste spørgsmål.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
A0201

Publikationsår
2002

Download publikationen