Ydelses- og virkningsgradsmåling for gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg


publikation

Teknisk note nr. 1, maj 2002
Henrik Andersen, Jan de Wit, DGC

I denne note præsenteres DGC's bud på, hvorledes man i relation til kontrakt aftaler forhold vedr. ydelse samt senere efterviser samme.
Omstående støtter sig i vidt omfang til ISO-normerne for motorydelser, men er ikke nødvendigvis 100% identisk med disse.
For disse ISO-normer gælder ofte, at de udmærket kan fraviges på et eller flere punkter for så vidt, der foreligger en  aftale herom mellem parterne.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Motorer

Publikationsnummer
T0201

Publikationsår
2002

Download publikationen