Demonstration af mikrokraftvarme - hovedrapport


publikation

Rapport, december 2003
Karsten Vinkler Frederiksen, DGC

Mulighederne for gasbaserede mikrokraftvarmesystemer til enfamiliesboliger har igennem de sidste 10 år fået stadig større bevågenhed, idet disse kan bidrage til både energioptimal og fleksibel produktion af el og varme.
 
I 1999 var der store forventninger til, at producenterne havde færdige anlæg klar til implementering på markedet inden for få år.
 
I det lys blev et større demonstrationsprojekt igangsat. Projektets formål har været at udvikle og afprøve mikrokraftvarmekonfigurationer til boliger med henblik på at skaffe dokumentation for fastlæggelse af standardløsninger. Hertil kommer et ønske om at vurdere mikrokraftvarmens energi- og miljømæssige effekt for samfundet.
 
Foruden denne hovedrapport er projektet "Demonstration af mikrokraftvarme" afrapporteret i en katalogsamling, som er beskrevet kort i hovedrapporten.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kraftvarme
Varmeanlæg

Publikationsnummer
R0313

Publikationsår
2003

Download publikationen