Development of an energy efficient gas heated industrial flatwork ironer for the laundry industry


publikation

Danish Energy Authority project no. 731327/99,  
Michael Andersen, DGC, John Weinreich, TI, novemver 2003

Dansk resumé (rapporten er på engelsk)

 

Projektets formål

Projektets formål er at fastlægge, efter hvilket hovedprincip og konstruktion en direkte gasfyret rulle skal virke. Konstruktion og brændersystem skal udvikles, testes og tilpasses ved laboratorieforsøg. En prototype af en direkte gasfyret industriel tørrerulle bygges på baggrund af den valgte løsning. Med denne rulle udføres der test, så energieffektiviteten samt produktionseffektiviteten kan sammenlignes med erfaringer fra tilsvarende dampopvarmede ruller. 
 
Projektet finansieres af den pågældende industrivirksomhed - Electrolux (Dubix), Energistyrelsen, Teknologisk Institut og Dansk Gasteknisk Center a/s.
 

Baggrund for projektet

Energiforbruget til strygeruller udgør 27 % af det samlede energiforbrug i vaskeribranchen, som i Danmark har et årligt procesenergiforbrug på ca. 300 GWh. Dvs. det samlede energiforbrug til rullerne er på ca. 81 GWh. En energibesparelse på totalt betragtet (inkl. transmissionstab m.m.) 50-55 % er anslået ved at erstatte dampopvarmede ruller med direkte gasopvarmede. Dette giver en samlet energibesparelse på ca. 45 GWh/år for denne proces alene. Denne energibesparelse giver en CO2-reduktion i Danmark på mindst 8000 t CO2 pr. år, hvis dampen bliver fremstillet ved forbrænding af naturgas. CO2-besparelsen bliver 60 % større svarende til 14.000 t CO2 pr. år., hvis dampen bliver dannet på baggrund af fuelolie. I EU vil denne energibesparelse give en samlet CO2-reduktion på 700 · 106 kg/år.
 

Løsning

Der findes kun gasopvarmede strygeruller op til en vis størrelse, og en videre skalering af disse ruller til store industrielle strygeruller er ikke mulig på grund af to krav:
  • Kravet om den homogene temperaturfordeling hen langs strygerullen, som kræves selv ved inhomogen belastning
  • Kravet om den større overførte effekt
Forskellige former for direkte gasopvarmning samt varmeoverføringsteknikker blev skitseret og analyseret. En løsningsmodel blev valgt, og Dubix har nu opbygget en endelig prototype af denne strygerulle. Den færdige prototype er bygget i samme størrelse som den største strygerulle, der er på markedet nu, men opvarmningsprincippet i denne nye rulle er konstrueret således, at der intet er til hinder for med denne systemløsning at skalere prototypen op til endnu større direkte gasopvarmede strygeruller. Den opbyggede prototype har en valselængde på 3170 mm.
 

Resultater

Dansk Gasteknisk Center og afdelingen for Vaskeriteknologi fra Teknologisk Institut har udført målinger både på den nye prototype og på en af de eksisterende modeller af direkte gasfyrede strygerulle, i samme størrelse (maks.-størrelse for den eksisterende model). Resultaterne fra disse målinger viser, at den nye strygerulle fuldt ud lever op til den eksisterende model. Den nye rulle viste et lavere gasforbrug pr. stykke tekstil og lavere emissioner fra brænderen, men den havde dog et lidt højere elforbrug til valse/blæsere/styring end den gamle rulle. Alle disse forskelle er dog af en lille størrelse, således at måleusikkerhed, indregulering af brænder etc. kan opveje disse forskelle.
 
Yderligere energibesparelsestiltag kan gøres ved at indsætte en varmeveksler i strygerullen, således at forbrændingsluften opvarmes ved hjælp af røggasserne fra strygerullen.
 
Dermed er det vist, at den nyudviklede rulle fuldt ud kan konkurrere med de største eksisterende gasopvarmede ruller på markedet. Da dette princip for opvarmning og varmeoverførsel kan skaleres op i større størrelse uden at ændre homogeniteten af temperaturen på valsen, er der dermed udviklet et konstruktionsprincip for en større gasopvarmet industriel strygerulle, end der findes på markedet i dag. Denne nyudviklede strygerulle vil snart blive lanceret på det komercielle marked.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Industri
Installationer

Publikationsnummer
R0309

Publikationsår
2003

Download publikationen