DSM plan 2003 - 2005, 2. reviderede udgave


publikation

Rapport, februar 2003, Gasselskabernes DSM-sekretariat
Bent Karll, DSM - koordinator

Naturgasdistributionsselskabernes plan for energispareaktiviteter i 2003 - 2005

Alle gaskunder tilbydes en vederlagsfri energirådgivning af gasselskaberne bortset fra fjernvarme- og kraftvarmevirksomheder. Indsatsen skal bidrage til at opfylde de energipolitiske målsætninger. 

Energispareindsatsen er pålagt gasselskaberne som en offentlig forpligtelse gennem forsynings-loven, og indsatsen retter sig med forskellige virkemidler mod privatkunder, industri, handel og service samt det offentlige. Planen for gasselskabernes indsats er beskrevet i nærværende DSM-plan 2003 - 2005, hvor DSM står for "Demand Side Management".
 
Gasselskabernes samarbejde om energispareaktiviteter, sker i gasselskabernes DSM-Udvalg med Dansk Gasteknisk Center, DGC som sekretariat.
 
Den treårige plan er forholdsvis detaljeret for det første år 2003, hvor selskaberne har beskrevet de enkelte aktiviteter, og mere oversigtsmæssig for de to efterfølgende år, hvor det er prioriteringen og budgetteringen af indsatsen, som fremlægges nu. De to sidste års detailplaner udarbejdes successivt i august måned forud for det efterfølgende år.
 
Emne(r)
Energieffektivitet

Publikationsnummer
R0301

Publikationsår
2003

Download publikationen