DSM-rapport 2002


publikation

April 2003, Gasselskabernes DSM-sekretariat
Bent Karll, DSM - koordinator

Naturgasdistributionsselskabernes rapport over energispareaktiviteter i 2002

Gasdistributionsselskaberne har i 2002 udbygget de organisatoriske rammer for
selskabernes indsats, opbygget kompetencerne i selskaberne, udbygget dokumentations-og analysegrundlaget, styrket samarbejdet mellem selskaberne og herunder ikke mindst etableret samarbejdsstrukturer og værktøjer med henblik på at planlægningen og rapporteringen af selskabernes aktiviteter kan ske på et systematisk grundlag.
 
Målet om at kunne benytte dette grundlag i efteråret 2002 og foråret 2003 er nået, idet selskaberne effektivt og rationelt har kunnet udarbejdet planen for besparelsesaktiviteterne i 2003 - 2005 og har kunnet indsamle data til denne rapportering for 2002.
 
Sideløbende med opbygningen i selskaberne er der etableret et velfungerende
samarbejde med el- og fjernvarmesektoren.
Der er etableret et "DSMkontaktforum", hvor udvalgsformændene mødes, og der afholdes løbende koordineringsmøder mellem DSM-sekretariaterne. Der er indledt flere fællesprojekter bl.a. vedrørende skoleundervisning og energispareindsats i teglværksbranchen.
 
Emne(r)
Energieffektivitet

Publikationsnummer
R0306

Publikationsår
2003

Download publikationen