Efterlevelse af krav i Bekendtgørelse 720 af 05/10/1998


publikation

Oktober 2003
Michael Ørtenblad

"Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid fra gasmotorer og gasturbiner"

Rev. 1

Som et led i nedbringelsen af emissioner fra forbrændingsmotorer og turbiner, skærpes kravene i Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse 720 af 05/10/1998: "Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonoxid fra gasmotorer og gasturbiner" den 17. oktober 2006. Bekendtgørelsen omfatter blandt andet naturgasdrevne motorer og turbiner med en samlet indfyret effekt på 120 kW eller derover.
 
Med udgangspunkt i DGC's emissionsdatabase, er en lang række naturgasmotoranlæg blevet analyseret med hensyn til NOx, UHC og CO emission. Resultaterne viser, at der er problemer med en række motorer, der ikke umiddelbart kan overholde de kommende emissionskrav. Ingen af motormærkerne kan overholde alle tre emissionskrav, idet alle har problemer med mindst én af grænseværdierne.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
R0307

Publikationsår
2003

Download publikationen