Emission fra elproduktion på decentrale kraftvarmeværker


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 3, 2003
Per G. Kristensen (DGC), Maia Lindstrøm (Fjernvarmen)

Eltra iværksatte i 2000 et omfattende og detaljeret kortlægningsprojekt af miljøforhold ved decentral kraftvarmeproduktion. Forskningsprojektet, der nu er afsluttet, har kortlagt emissioner fra de decentrale kraftvarmeværker i Danmark.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
A0307

Publikationsår
2003

Download publikationen