Energimærkningsordning for små gaskedler


publikation

Rapport, marts 2003
Karsten V. Frederiksen, DGC

Grundlag for indførelse af en frivillig ordning

Formålet med projektet har været at udvikle et energi- og miljø-mærkningssystem med objektive informationer om små gaskedler, der ligner systemerne fra fx hårde hvidevarer, og som er i overensstemmelse med aktiviteter i EU. Objektive informationer skal her forstås som oplysninger, der bygger på faktiske kedelmålinger udført på et akkrediteret laboratorium.
 
Arbejdet har omfattet en række analyser af, hvilke parametre der er relevante i forbindelse med en operationel A-G mærkning af nye små gaskedler. Og med udgangspunkt i dette er der lavet en model, hvori der indgår en delbedømmelse af den enkelte kedels energiforbrug, miljøpåvirkning og komfortegenskaber. Bedømmelse af energiforbrug er endvidere opdelt i energiudnyttelse ved varmeproduktion og produktion af varmt brugsvand, samt el-forbruget.
 
Mht. valg af kriterier for energimærkningsmodellen har en tilpasset årsnyttemodel for afprøvning, måleusikkerheder og kendte oplysninger om kedler på markedet spillet en afgørende rolle.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning

Publikationsnummer
R0303

Publikationsår
2003

Download publikationen