Forgasning af biomasse


publikation

Artikel Dansk Kemi nr. 12, 2003
Jan de Wit, DGC

I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. De redegøres kort for baggrunden samt de grundlæggende forgassertyper, og der angives eksempler på gassammensætning i forgasser fremkommet ved forgasning. Til sidst angives en række anlægseksempler (danske som udenlandske) for såvel anlæg på forsøgs-/prototypestadiet som anlæg, der er i kommerciel drift.

Emne(r)
Forgasning

Publikationsnummer
A0316

Publikationsår
2003

Download publikationen