Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 1, 2003
Bjarne Spiegelhauer

Primært blev der konstateret tæringer på aftræk af aluminium, men også en række aftræk af rustfrit stål havde tæringer. Tæringsformerne for aluminium og rustfrit stål har forskellig natur. For aluminium sker der en tæring over det meste af rørets overflade, mens der for rustfrit stål er tale om en grubetæring på enkelte steder (pinhols). Dette betyder da også, at tæringen fra aluminium leder til tilsmudsning og tilstopning af aftrækkene på sigt, mens tæringerne i rustfrie aftræk ikke kan tillægges større betydning, i det omfang vi har konstateret tæringerne.

Emne(r)
Aftræk
Kedler
Sikkerhed

Publikationsnummer
A0301

Publikationsår
2003

Download publikationen