Miljømærkning af decentral elproduktion


publikation

Artikel i Fjernevarmen nr. 6/7 og Kraftvarme NYT nr. 63, 2003
Per G. Kristensen (DGC), Maia Lindstrøm (Fjernvarmen)

Eltra iværksatte i 2000 et omfattende og detaljeret kortlægningsprojekt af miljøforhold ved decentral kraftvarmeproduktion. Forskningsprojektet, der nu er afsluttet, har kortlagt emissioner fra de decentrale kraftvarmeværker i Danmark. Projektet er gennemført som et PSO-projekt med et samlet budget på 4,8 mio. kr. finansieret med 50 pct. fra PSO midler og 50 pct. fra Eltra.

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
A0309

Publikationsår
2003

Download publikationen