Ultrafine partikler


publikation

Rapport, november 2003
Lone M. Schmidt

Vidensopbygningsstudie

Formålet med dette studie har været at opbygge en kompetence indenfor
fagområdet "de ultrafine partikler".
 
De ultrafine partikler er de allermindste partikler med størrelsen fra 10nm til 100nm. De ultrafine partikler dannes både naturligt og ved menneskelig aktivitet. Naturlige kilder er: vulkansk aktivitet, skovbrande, kemiske reaktioner i atmosfæren samt havsprøjt (saltpartikler).

Forbrænding af fossile brændstoffer er hovedkilden til de ultrafine partikler, der dannes ved menneskelig aktivitet. Specielt er der fokus på forureningen, der stammer fra trafikken. Således er også en stor del af indholdet i denne rapport relateret til partikler fra dieselmotorer. Det gælder bl.a. afsnittene: karakterisering af partikler, målemetoder og til dels afsnittet om helbredseffekter. Andre kilder, så som rengøring, stearinlys og tobaksrygning er dog også kort beskrevet i rapporten.
 

Emne(r)
Forbrænding
Miljø

Publikationsnummer
R0312

Publikationsår
2003

Download publikationen